Bart & Jessica


In de Holstraat in Gent bevindt zich een 19de-eeuws burgerhuis dat deel uitmaakte van een 18de-eeuws stadshotel. Het burgerhuis is, samen met de aanpalende woningen vastgesteld bouwkundig erfgoed. De gemene muur tussen de woningen bevat nog tal van bouwsporen van de 18de-eeuwse toestand.

Onze opdrachtgever wenst het gebouw gefaseerd te renoveren tot een moderne eengezinswoning. In een eerste stap werden het dak en de ramen vernieuwd, werd een structureel probleem opgelost en werden nieuwe technische installaties en een voorlopige badkamer en keuken voorzien om het huis opnieuw leefbaar te maken.

In een volgende fase zal de bestaande keukenuitbouw vervangen worden door een nieuwe keukenuitbouw met dakterras.


Gent, 2021
Architectenbureau Serck
Oorspronkelijke bouwaanvraag: Archief Gent, SAG_OA_535_009_20