DUURZAAMHEIDSVERKLARING

Architectenbureau Serck voldoet of wil voldoen aan de volgende afspraken:
  • Wij leveren een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van ons vak en de overdracht van onze kennis aan anderen die het vak willen leren.
  • Wij informeren onze opdrachtgevers, aannemers en leveranciers dat we maatschappelijk verantwoord ondernemen.
  • Wij maken heldere afspraken met onze opdrachtgevers, aannemers en leveranciers over de kwaliteit van onze diensten en hoe we de kwaliteit bewaken.
  • Wij bepalen de sociale impact van onze diensten en beperken deze zoveel als mogelijk voor het een negatieve impact, zoals frauduleus handelen, intimidatie, uitbuiten en kinderarbeid betreft.
  • Wij bewaken zowel de continuïteit van onze onderneming als die van de werknemers en wij dragen zorg voor voorzieningen mochten we te maken krijgen met verlies van inkomsten.
  • Wij leveren vrijwillig een bijdrage aan maatschappelijke doelen door giften sponsoring, en participeren actief in vrijwilligerswerk via diverse beroeps- en andere verenigingen.
  • Wij werken bestendig aan het verminderen van de milieubelasting en het verruimen van het duurzame bewustzijn van onze onderneming.
  • Wij werken continu aan het verbeteren van ons eigen inkoop- en voorschrijfgedrag en richten ons vooral op goederen en diensten die duurzaam zijn, bij voorkeur voorzien van een milieu- duurzaamheid en/of sociaal keurmerk.

Mocht deze duurzaamheidsverklaring wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de duurzaamheidsverklaring van Architectenbureau Serck op deze pagina.


laatste update: 04/09/2018