Begijnhof Kortrijk


Het Sint-Elisabethbegijnhof in Kortrijk werd opgericht in de 13de eeuw. In de daarop volgende eeuwen werd het begijnhof systematisch uitgebreid. De gemeenschap kende haar bloeiperiode onder grootjuffrouw Clementia Hiers in de tweede helft van de 19de eeuw. Onder haar bewind vonden enkele belangrijke bouw- en restauratiecampagnes plaats.

Omwille van de oudheidkundige en kunsthistorische waarde werd het begijnhof al in 1937 het twintigste beschermde monument in België. Vanaf de jaren 1980 werd het begijnhof gefaseerd gerestaureerd. Aangezien de site sinds 1998 erkend is als UNESCO werelderfgoed, is een beheersplan noodzakelijk om voor de restauratiewerken beroep te kunnen doen op een erfgoedpremie van het agentschap Onroerend Erfgoed.

In 2020 maakte architectenbureau Serck in opdracht van Stad Kortrijk een omvangrijk beheersplan op voor deze boeiende en gelaagde site in het centrum van Kortrijk.

Kortrijk, 2020
architectenbureau Serck
foto’s © G. Brulmans