De Wijnaert

Ten zuidoosten van de Sint-Baafskathedraal, één van de drie torens die het silhouet van de Gentse binnenstad bepalen, bevindt zich het voormalige Nationale Bankgebouw. Het gebouw wordt gekenmerkt door een opvallende decoratieve bekroning bovenop het toegangsgebouw. Dankzij de centrale ligging heeft het gebouw de potentie om zich opnieuw te profileren binnen het dynamische stadscentrum. De herbestemming biedt de gelegenheid om, uitgaande van het bestaande masterplan, het plein opnieuw betekenis te geven. De kwaliteit van een plein wordt immers bepaald door de kwaliteit van haar omgevende wanden.

De opdracht behelsde het ontwerpen van een bibliotheek voor de Hogeschool Gent die de collecties van het Conservatorium herbergt. De totale collectie bevat oude en unieke drukken, die samen met schenkingen een zeer waardevol patrimonium vormen. De nieuwe conservatoriumbibliotheek De Wijnaert creëert de ruimte om dit patrimonium op een adequate manier te beschermen en tentoon te stellen voor het (Hogeschool)publiek. Naast de collectie staat de gebruiker in de bibliotheek centraal: de fysieke lay-out is dermate ontworpen worden dat eenieder er zich gemakkelijk in kan oriënteren. Het dubbelhoge foyer vormt een ontmoetingsplek en expositieruimte.

Naast een bibliotheek biedt De Wijnaert ook ruimte aan de administratieve diensten van Hogeschool Gent en een dakrestaurant met fraai stadzicht. De kern van het ruimteconcept vloeit voort uit de manier waarop mensen samenwerken en communiceren. Goed ontworpen werkplekken dragen bij tot het succes van de dienstverlening en finaal de tevredenheid van de studenten.

“Door de aard van zijn activiteiten leek het gebouw van de Nationale Bank eerder op een burcht. Van verbondenheid met de directe omgeving was er geen sprake. De opdracht bood de gelegenheid om een vernieuwende architectonische visie op het gebouw te brengen, zonder verlies van het monumentale karakter. Transparantie is het sleutelwoord, zichtlijnen maken een duidelijke verbinding met de omgeving. Het gebouw had vroeger een zeer gesloten karakter en zuigt nu als een spons de omgeving naar zich toe.”
Bouwen aan Vlaanderen, maart 2015

Inventaris onroerend erfgoed (ID 24520)

De Wijnaert Gent, 2014
ar. Bilquin Serck architecten t.v.
ir. stab. Ingenieursbureau N. Provoost
ir. tech. Ingenieursbureau Istema
foto’s ©bla