Dienstencentrum Oostakker


In 2017 werd SERCK | DOBBELAERE | PROVOOST samen met vier andere ontwerpteams geselecteerd om een ontwerp te maken voor een nieuw dienstencentrum in Oostakker, dat de verbinding zou maken met het als monument beschermde oud gemeentehuis. Op basis van een grondige analyse van de bestaande toestand werd een projectvisie uitgewerkt op basis van zeven uitgangspunten:


1. Publieke uitstraling op een strategische plek
Gezien de ligging langs een belangrijk verkeersknooppunt en de recente toevoeging van de Sint-Laurentiuslaan wensen we een gebouw te creëren met twee voorgevels in harmonie met het straatprofiel en met een tijdloze architectuurtaal waaruit het publiek karakter van de functie en van de locatie spreekt.


2. Statuut van het monument verhogen
De laatste halve eeuw is de ruimte rondom het beschermde gemeentehuis steeds verder dichtgebouwd, zodat het monumentale karakter en het publieke gebruik aangetast raakten. We willen het monument herwaarderen door het maximaal vrij te maken en het opnieuw betekenis te geven door het op te laden met representatieve functies die aanleunen bij het historisch gebruik


3. Compactheid voor licht, lucht en groen
We beperken de footprint van ons gebouw. Enerzijds om plaats te maken voor een tuin als verblijfsruimte bij het dienstencentrum. Anderzijds dwingt de huidige bouwrealiteit tot rationele en compacte gebouwen. Een voetafdruk die 100% van het terrein beslaat is op deze site vanuit duurzaamheid niet te verantwoorden.


4. Eenvoudig volume volgens vaste modules
We verkiezen een orthogonaal grondplan om het programma rationeel te organiseren. Op die manier ontstaan kwalitatievere ruimtes die volledig benut kunnen worden. Een rationeel grondplan heeft daarenboven als voordeel dat de constructie eenvoudiger gebouwd kan worden, wat vanuit economisch standpunt en planning gunstig is.


5. Centrale ontsluiting en eenduidige relaties
Bij twee voorgevels horen twee publieke ingangen. De twee assen die vertrekken vanaf de inkomdeuren vormen één verticale straat waarlangs de publieke functies ontsloten worden. Deze verticale straat verbindt fysiek en visueel de drie volumes en fungeert als een verzamel- en verdeelpunt van de verschillende bezoekersstromen. We streven naar één verticale ontsluiting die dienstbaar is voor het multifunctionele gebouw: monument en nieuwbouwuitbreiding. Tegelijk is de verticale straat een tweezijdig uithangbord voor de verschillende functies.


6. De schaal van de omgeving
De nieuwe volumes dragen de schaal, de materialiteit en de sfeer van de omgeving in zich en zijn in harmonie met de draagkracht van de bouwplaats. Het is een gebouw dat past in en op maat is van de kern van Oostakker en niet zomaar gekopieerd kan worden naar eender welke plek.7. Duurzaam gebouw
Het begrip ‘duurzaamheid’ zegt tegelijk alles en niets. Volgende aspecten beschouwen wij minimaal als duurzaam:
  • Een duurzaam gebouw is een gebouw met een lange levensduur
  • Een duurzaam gebouw is een compact gebouw
  • In een duurzaam gebouw worden de technische         installaties optimaal geïntegreerd
  • Een duurzaam gebouw gaat spaarzaam om met waterOostakker, 2017
SERCK | DOBBELAERE | PROVOOST
renders © Beeldatelier