Gemeentehuis Aalter


De Vlaamse Regering wil de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) integreren in het gemeentebestuur. Tot op heden had zowel het OCMW als het gemeentebestuur een eigen rol in het sociaal beleid op gemeentelijk niveau. Op 21 december 2017 keurde het Vlaams Parlement het decreet Lokaal Bestuur definitief goed. Daarmee wordt een overheveling van de OCMW-taken in het gemeentebestuur uitgevoerd. Dat moet op termijn leiden tot meer integratie, transparantie en efficiëntie van het gemeentelijk sociaal beleid. Op die manier moet ook de drempel om naar het OCMW te stappen vervagen. Niemand zal nog weten waarom iemand bij de gemeente aanklopt.

Aalter is er klaar voor. In het kader van haar taak het Aalters gemeentehuis te optimaliseren, heeft architectenbureau Serck een aantal in onbruik geraakte lokalen ingrijpend verbouwd tot vier gesprekslokalen voor sociale aangelegenheden. De fysieke integratie werkt door tot in de houding van elke medewerker. Sociale problemen moeten immers overal aandacht krijgen, bij àlle diensten in het gemeentehuis. Dit veranderingsproces houdt rekening met de relevante bouwstenen (ruimte, mensen, cultuur, leiderschap, middelen, systemen en klanten). Waarbij het bestuur ook de nodige aandacht schenkt aan communicatie. Deze goede praktijk toont aan dat lokale besturen, los van de regelgeving, kunnen zoeken naar effectiviteits- en efficiëntiewinsten, kortom optimalisatie.

Aalter, 2018
ar. Architectenbureau Serck
foto’s © L. Van de Capelle