Gemeentehuis Berlare


 
Het concept formuleert antwoorden op een aantal cruciale vragen binnen de randvoorwaarden van de Open Oproep. Hoe verhoudt de opdracht zich tot het bestaande dorpsweefsel? Hoe functioneert het administratief centrum van Berlare? Hoe kan je op dit lange smalle perceel lichttoetreding optimaliseren?

Bilquin Serck architecten maakt een duidelijke lezing van de specifieke eigenheid van de plek en haar ruimere context. Het gestelde ambitieniveau wordt vervolgens op een heldere manier vertaald in het kader van de eerder gemaakte analyse. Het voorgestelde concept omvat vijf bouwelementen. Het eerste introduceert een binnenstraat, over de lengte van het perceel, een publiek toegankelijke link tussen de verschillende publieke ruimten in het centrum van Berlare. Het resultaat is een duidelijke ingang vooraan en achteraan, beide volwaardig. Het tweede element, een balie over de volledige lengte van het gebouw, zet de straat kracht bij. Het derde element biedt een antwoord op de moeilijke kwestie van daglichttoetreding in dit lange gebouw. Daklichten met dezelfde langsrichting als het gebouw zorgen voor daglicht tot op niveau -1 en voorkomen tegelijk oververhitting. De overgang van de publieke binnenstraat naar de werkplekken gebeurt op een graduele manier in de dwarsrichting van het gebouw. Men gaat over de binnenstraat, naar de balie, frontoffice en uiteindelijk backoffice. Meubilair en glaswanden filteren. Het vijfde element, de draagstructuur van het gebouw, versterken de graduele begrenzing.
De gelede dorpsgevel op de verdieping trekt de aandacht. De achtergevel daarentegen stelt zich bescheiden op. De gevels stralen openheid en transparantie uit.
"Dit voorstel benut voor- en achterzijde van de site op een goede manier naar toegankelijkheid- en bereikbaarheid. Het gebouw krijgt aan beide zijden een volwaardige toegang, waarna de bezoekers middels de subtiele geleiding van het plafondniveau en de hogere densiteit aan zenitaal licht, naar een centraal onthaal- en verdeelpunt geleid worden."


Gemeente Berlare, 2010
Open Oproep 1819 Vlaams Bouwmeester
ar. bilquin serck architecten