Administratief centrum Schoten


Strategisch gelegen langs de te ontwikkelen culturele as wil het gestalte geven aan een eerste aanzet voor een nieuw hart van Schoten. Ter hoogte van de bouwplaats vervaagt de rooilijn en vloeit de centrumzone over in een plek die de geborgenheid biedt van een nis. De straat (verbindingsruimte) verbreedt zich tot een overdekt plein (verblijfsruimte) waar ontmoeting en groepsgevoel een bevoorrechte kans krijgen. Morfologisch ontwikkelt zich langs de straat een balkvormig volume in het verlengde van de bestaande bebouwing. Waar de balk op de verdiepingen de straatwand sluit, blijft de begane grond juist heel open en uitnodigend transparant.

De foyer wordt gestructureerd en gezoneerd d.m.v. diverse ingeschoven dozen. Deze boxen, als kraampjes op een overdekte markt, herbergen diverse functies als
vrijetijdsbalie, vestiaire, bar en sanitair. In functie van het tijdstip en gebruik van de ruimte worden zij geopend of gesloten. Tussen de boxen ontstaan zones die door de specifieke functie van elk van de dozen een eigen betekenis krijgen. De boxen zijn zo geschikt dat zij de foyer richting geven (van de straat naar de zaal). Het effect is versterkt door het licht. Analoog aan de boxen in de foyer worden dozen als lichtlantaarns boven de achterste zone van de foyer geplaatst. Hun licht trekt
aan en animeert de ruimte. Er ontstaat een actieve overgangszone, die het straat-pleingebeuren verbindt met de publieke ruimten in het gebouw: de cultuurzaal of de administratieve diensten.

Op het knooppunt tussen de cultuurzaal, het historische gemeentehuis en de bouwplek werd een patio gevrijwaard. Door dit raakpunt niet te bebouwen is een ruimtelijke scharnier gecreëerd die de verschillende functies verbindt.

De gemeente Schoten besliste eenparig Bilquin Serck architecten als ontwerpteam aan te stellen. Uit het verslag van de selectiecommissie:

De door Bilquin en Serck gepresenteerde visie is een duurzaam en waardevol concept dat het gebouw inschrijft op de culturele as van Schoten. Het gebouw reageert gepast op de vraag die zich stelt op het niveau van het gebouw, het bouwblok en de stedelijke context. Het is duidelijk een publiek gebouw, het fungeert als een poort tot contact met de gemeente waarin het gebed is.

Het project is gepubliceerd in Belgium New Architecture 5 (2011).Schoten, 2004-2007
Open Oproep 6 Vlaams Bouwmeester
bilquin serck architecten
ir. stab. Ingenieursbureau N. Provoost
ir. tech. Ingenieursbureau Stockman
foto’s © BLA