HOHAN


In een maatschappij die het onderwijzen benadrukt worden kinderen, studenten en volwassenen passief en niet in staat om voor zichzelf te denken of te handelen geacht. Nieuwe ‘leer’instituten moeten de traditionele, piramidale structuur afbreken. Ze moeten het mogelijk maken door de ramen van de controlekamer te kijken als men niet door de deur kan binnenkomen.
Bovendien zouden zulke nieuwe instellingen kanalen moeten zijn waartoe elke leerling toegang heeft: openbare ruimten waarbinnen leeftijdsgenoten en ouderen van buiten de onmiddellijke horizon bereikbaar worden.

De school is als een slagader in de stad; een gebouw waar veel mensen naartoe trekken. De activiteit wordt veruitwendigd door de circulatie te verschuiven naar de ontdubbelde huid van het gebouw: periferische circulatie. Daardoor wordt tevens gebroken met het traditionele, centrale circulatiepatroon in schoolgebouwen.
De ontdubbelde wand bestaat uit een doorzichtige glaswand die de schaal van het straatbeeld aanneemt, terwijl het binnenste vlies het monumentale karakter van een schoolgebouw aanneemt. Volgens de principes van de dubbele gevel werkt de periferische circulatie als thermische omhulling. De lucht in de gangen wordt gebruikt bij de verwarming /ventilatie van het gebouw.

Aalst, 2004
ar. Architectenbureau Serck
ir.stab. P. Bouquet
ir.tech. G. Stockman
foto’ s © Bastin & Evrard, 2014