Hemelvaartkerk


De “prochije van der Nuwerkerken” wordt voor het eerst vermeld in 1310, waardoor er aangenomen kan worden dat er op dat moment al een kerk aanwezig was. Deze kerk werd tijdens de religieuze opstanden aan het einde van de 16de eeuw in brand gestoken. Gedurende de 18de eeuw werden gespreid in de tijd tal van verbouwings- en verbeteringswerken uitgevoerd om de kerk op te waarderen: in 1772 werd de kerkbeuk bijvoorbeeld herbouwd. Sporen van de oorspronkelijke kerk zijn bewaard boven de gewelven van het schip. Aan het einde van de 19de eeuw maakte de Aalsterse bouwkundige Julius Goethals plannen op voor een grootschalige uitbreiding van de kerk, die uiteindelijk nooit gerealiseerd werd. De kerk werd al in 1947 beschermd als monument omwille van de oudheidkundige en geschiedkundige waarde. In de jaren 1970 onderging de buitenschil een grondige restauratie, waarbij de veelkleurige glas-in-loodvensters vervangen werden.

In 2019 maakte architectenbureau Serck een beheersplan op voor de kerk. Aan de hand van archief- en literatuuronderzoek werd de geschiedenis van de kerk zo goed mogelijk in kaart gebracht. De inventarisatie van de bestaande toestand en de daaruit volgende tabel met maatregelen leidde tot de opsomming van de prioriteiten.

In 2023 werd gestart met de opmaak van het restauratiedossier van de buitenschil.


Inventaris Onroerend Erfgoed (ID 493)Nieuwerkerken, 2019, 2023
foto’s © L. Van de Capelle