Hof van Achtene


Verbouwing van 19e eeuwse burgerwoning.

Er werd een ‘masterplan’ opgesteld, een geoptimaliseerde lay-out waarnaar het “Hof van Achtene” fasegewijs zou moeten evolueren om te beantwoorden aan de vooropgestelde programmapunten binnen de bouwtechnische en financiële beperkingen.

Er werd getracht de geest van het huis te achterhalen om de bestaande logica van het huis te behouden en te versterken. Met eerbied voor het verleden werd de inbreng moedwillig hedendaags en bescheiden gehouden.

De visuele relaties tussen de niveaus rondom de centrale vide en trap vormen het voornaamste ankerpunt van het project. De onderlinge organisatie van de loop- en zichtlijnen bepalen in grote mate de kwaliteit van de woning.St-Amandsberg, 1996
Ar. Architectenbureau Serck
foto’s C. Dekeyrel