Marc & Christiane


Het dorp Merendree kent een centrifugale uitbreiding. De op heden uitgestrekte velden dulden slechts een ingetogen bezetting van het landschap.

Landhuizen nestelen zich in hun omgeving zonder er de wezenlijke kenmerken van te wijzigen. Woning DJ werd een stijloefening op zoek naar het essentiële van ons ruraal patrimonium. Streekeigen kenmerken zoals sobere, slanke, uitgerekte volumes bekroond met een eenvoudig zadeldak en in de nok geplaatste schouwen bepalen ons typologische gabariet. Gevelstudie en materiaalkeuze versterken het vooropgestelde doel. Deze stijloefening resulteert in een hedendaags landelijke woning.

Het plan is rigoureus opgebouwd met repetitieve traveeën. Eén travee wijkt af, zij treedt buiten de woning en markeert de hoofdtoegang.

De woning laat het landschap binnenstromen; de woning stroomt in het landschap. Licht, lucht, uitzicht, sfeer en ruimtelijkheid zijn uitgangspunten in de beleving van de woning.
Merendree, 1998
ar. Architectenbureau Serck
ir.stab. P. Bouquet
foto’s C. Dekeyrel