PlassendalesluisDe schutsluis in Plassendale op het kanaal Plassendale-Nieuwpoort ter hoogte van het kanaal Brugge-Oostende werd gebouwd in 1784. Architectenbureau Serck werd door De Vlaamse Waterweg nv aangesteld voor een architectuurhistorische studie, een waardenstelling en restauratie-advies. De resultaten van het archiefonderzoek werden bevestigd tijdens een duikonderzoek.

Zoals uit het architectuurhistorisch onderzoek blijkt is het uitzicht van de achttiende-eeuwse sluis nagenoeg onveranderd gebleven. Op het herstel van de oorlogsschade en het vervangen van de sluisdeuren na, is er nog een aanzienlijke hoeveelheid oorspronkelijk materiaal aanwezig.

De authenticiteit van deze historische sluis onderbouwt het belang van dit complex, dat geen gelijke meer kent in Vlaanderen. Het is daarom belangrijk om de erfgoedwaardes te erkennen, te kaderen, te herstellen en te beschermen. Met de verdere uitbouw van de beroepsvaart in het kader van het project Watertruck+ blijft Plassendale immers een belangrijk knooppunt langs de kanalen Brugge-Oostende en Plassendale-Nieuwpoort. Het behoud van deze waardevolle historische sluis kan op die manier verleden en toekomst met elkaar verbinden.

Oudenburg, 2022

architectenbureau Serck
foto’s © L. Van de Capelle