ScaldissluishuisHet gebouwtje kadert in het stadsproject van de heropenlegging van de Nederschelde. Een nieuwe sluis zal, ter hoogte van de Oude Beestenmarkt, het verschil in waterpeil tussen Braemgaten en de Nieuwbrugkaai opvangen. Het bij deze sluis horende dienstgebouwtje bevat de hydraulische groepen voor het openen van de sluisdeuren, de bijhorende elektriciteitskasten, een uitkijkpost voor een occasionele sluiswachter en een publiek sanitair.

De locatie is bijzonder: gelegen aan de samenvloeiing van de Leie en de Schelde bevindt men zich hier op een aantal belangrijke assen doorheen de stad Gent. Het gebouw is immers gelegen langs een aantal fiets- en voetgangersassen en langs de P-route voor automobilisten. Bovendien maakt de site deel uit van een belangrijke publieke plek in Gent. Hierdoor wordt meer gevraagd dan een louter functioneel gebouw.

Het pleinontwerp en de locatiekeuze voor het sluishuisje maken deel uit van de ontwerpopdracht. De vormgeving en inplanting volgen uit de omgevingsanalyse. Vanaf de trage circulatieassen krijgt men, door de langse positionering op de rand van de kaai, zicht op de smalle gevels van het gebouwtje, op de snelle circulatieassen ziet men de brede gevels. De bedieningspost kraagt uit het verder zeer monolithische volume, waardoor de sluiswachter van een optimaal zicht op de sluis kan genieten.
Gelegen op een publiek plein geeft het gebouw overdag haast niets van zijn functie prijs. 's Nachts wordt de schijnbaar monolieten gevel echter translucent en schemert de inwendige organisatie van het sluishuis door op het plein.
Om dit effect te bekomen werd het gebouw voorzien van een vliesgevel, die wordt losgekoppeld van de stalen draagstructuur.

Het gevelmotief, dat door middel van zeefdruk op de beglazing is aangebracht, verwijst naar het textielverleden van de stad Gent. Door het toepassen van aloude weef/knoop technieken op een alternatieve, hedendaags wijze worden heden en verleden in het gebouw verenigd. De motieven werden ontworpen tijdens een workshop met de studenten textielontwerp van het KASK te Gent.
Het publieke sanitair en de cabine voor de sluiswachter zijn als een box-in-the-box opgevat. Deze boxen zijn omwille van thermisch comfort en brandveiligheid extra geïsoleerd.

Gent, begeleiding meesterproef 2005
ontwerpteam Scaldissluishuis tv


Aurélie De Smet - architect
Freek Wambacq - beeldend kunstenaar
Thomas Serck – begeleidend architect
Pascal De Muynck - raadgevend ingenieur
Piet Delagaye - burgerlijk elektromechanisch ingenieur
foto’s onderaan © T. Serck
foto bovenaan © Gert Brulmans