Sint-LievenscollegeHet Gentse Sint-Lievenscollege is sinds 1881 gehuisvest in een inmiddels als monument beschermde herenwoning daterend van 1773. De eigenlijke lesactiviteiten werden vanaf het begin georganiseerd in nieuwe zijvleugels, waardoor de structuur van de herenwoning goed bewaard is gebleven.

Architectenbureau Serck kreeg de studieopdracht voor de gevelrestauratie van het monument toevertrouwd. De studie werd aangevat met een uitgebreid bouwpathologisch onderzoek en diagnose van het bestaande gebouw. In samenspraak met het opdrachtgevend bestuur werd een meerjarenplanning uitgewerkt die de onderhouds- en restauratiewerken in de tijd plant en begroot. Daarbij is gezocht naar een optimalisatie van de financieringsbronnen, zodat de financiële middelen van het opdrachtgevend bestuur maximaal kunnen worden aangewend voor haar maatschappelijk doel: onderwijs.
Overeenkomstig het nieuwe Onroerenderfgoeddecreet en –besluit (in voege sinds januari 2015) heeft architectenbureau Serck een beheersplan opgesteld voor het monument (te beschouwen als een grondig gefundeerde 20-jarenplanning voor het onderhoud en beheer van onroerend erfgoed). Tevens het eerste beheersplan dat bij het Agentschap Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen werd ingediend.

De eerste fase van de gevelrestauratie werd uitgevoerd in de lente van 2016 en hield het vernieuwen van het pleisterwerk en schilderwerk van de straatgevel in. Begin 2017 werd tweede een premie-aanvraag ingediend bij het Agentschap Onroerend Erfgoed voor het restaureren van de overige gevels (achtergevel, zijgevels, binnenkoer), de restauratie van het buitenschrijnwerk en van de daken.

De studie-opdracht werd in het voorjaar van 2016 uitgebreid met een architectuurhistorisch onderzoek en waardenstelling van het gebouwenpatrimonium site Zilverenberg en site Gildestraat.

Inventaris onroerend erfgoed (ID 26172)


Gent, 2016
ar. Architectenbureau Serck
historische foto’s: SLC