Sport infrastructuur PHTI


De inplanting van de sporthal is de resultante van de ruimtelijke potentialiteit, de concrete subsidieerbaarheid en de didactische-organisatorische behoeften van de school. Het gebouw ent zich op de bestaande situatie van onafhankelijke vleugels die een grote patio omsluiten. Concreet werd een herkenbaar volume geplaatst boven op de bestaande gevels die als bindmiddel en sokkel fungeren.

De gevelelementen, typerend voor het bestaande gebouw, werden in hun geleding en in maatvoering aangehouden, maar gematerialiseerd in verzinkt stalen profielen en persroosters, waaraan zich klimplanten zullen hechten.
Niet enkel de vormgeving, ook de constructieve opvatting deed voor staal kiezen. Verzinkt stalen portieken bekleed met zelfdragende, witgelakte profielplaten werden op de bestaande betonstructuur geplaatst. De staalconstructie met inbegrip van de diverse windverbanden werden bewust zichtbaar gelaten in de sportzaal.

Ondanks het gebruik van eerder industriële bouwtechnieken heeft het gebouw een architecturale uitstraling door het gebruik van licht, kleur, visuele relaties en detaillering.

Gent, 2000
ar. T. Serck & W. Desimpelaere
ir.tech. G. Stockman
foto’s C. Dekeyrel