Beheersplannen


Sinds 2015 pionierde architectenbureau Serck met de opmaak van beheersplannen voor onroerend erfgoed. Een beheersplan wordt opgemaakt voor beschermde stads- en dorpsgezichten, beschermde monumenten en beschermde landschappen en staat de eigenaar bij in het onderhoud en goed beheer van zijn waardevol erfgoed.

Architectenbureau Serck was een van de eerste erfgoedbureaus in Vlaanderen die een beheersplan opstelde en bepaalde hierdoor mee de inhoud en de doelstellingen van dit document. Het beheersplan voor het Sint-Lievenscollege in Gent was dan ook het eerste beheersplan voor onroerend erfgoed in Oost-Vlaanderen dat werd goedgekeurd.

Voor ons is een beheersplan meer dan een louter administratieve formaliteit: het brengt de erfgoedwaarden van het monument in kaart, inventariseert de huidige toestand, geeft richtlijnen voor het onderhoud en beheer en draagt bij tot het ontwikkelen van een goede visie op het erfgoed. Soms beperkt zich dat tot periodiek onderhoud, in andere gevallen vormt het de katalysator voor een herbestemming of een grootschalige restauratie.

Volgende beheersplannen werden in eigen beheer opgemaakt en door het Agentschap Onroerend Erfgoed goedgekeurd:

2016
Sint-Lievenscollege, Gent 

2017
St. Gangulfuskerk, Ronsele
Pastorie en tuin Sint-Martinusparochie, Erpe (SERCK | BURO VOOR VRIJE RUIMTE)

2018
Molenaarswoning Watermolenwal, Heule
Arsenaal, Marke
Prieel bij Hotel Meysseyne, Kortrijk

2019
Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk, Nieuwerkerken
Pastorie Onze-Lieve-Vrouwparochie, Nieuwpoort (serck dobbelaere | architecten
Stadhuis met conciërgewoning, Nieuwpoort (serck dobbelaere | architecten)

2020
Stadshal en Belfort, Nieuwpoort (UNESCO; serck dobbelaere | architecten)
Godshuis Van Campen, Brugge (UNESCO; DELAEY | DOBBELAERE | SERCK)
Godshuis De Moor, Brugge (UNESCO; DELAEY | DOBBELAERE | SERCK)
Godshuis Sint Joos, Brugge (UNESCO; DELAEY | DOBBELAERE | SERCK)
Godshuis De Pelikaan, Brugge (UNESCO; DELAEY | DOBBELAERE | SERCK)
Godshuis Rooms Convent, Brugge (UNESCO; DELAEY | DOBBELAERE | SERCK)
Godshuis Generaliteit, Brugge (UNESCO; DELAEY | DOBBELAERE | SERCK)
Godshuis Hertsberge, Brugge (UNESCO; DELAEY | DOBBELAERE | SERCK)
Godshuis Reylof-De Blieck, Brugge (UNESCO; DELAEY | DOBBELAERE | SERCK)
Godshuis van de Kleermaekers, Brugge (UNESCO; DELAEY | DOBBELAERE | SERCK)
Godshuis Heilig Nest, Brugge (UNESCO; DELAEY | DOBBELAERE | SERCK)
Godshuis De Croeser, Brugge (UNESCO; DELAEY | DOBBELAERE | SERCK)
Godshuis Onze-Lieve-Vrouw Bijstand, Brugge (UNESCO; DELAEY | DOBBELAERE | SERCK)

2021
Sint-Elizabethbegijnhof, Kortrijk (UNESCO)
Godshuis Van Peenen-Gloribus (UNESCO; DELAEY | DOBBELAERE | SERCK)